Kérdése van gyermekével kapcsolatban? Segítünk!

 OKTATÁSI PÁLYÁZATOK

·      HEFOP-P.-2004-09-0116/1.0 A gyermek és ifjúságpszichiátriai oktatás és kutatás fejlesztése  (projekt weboldala)

A project célja az volt, hogy a 4 magyarországi egyetemi városban (Szeged, Budapest, Debrecen, Pécs) dolgozó GYIP szakemberek együttműködésével kidolgozza az Orvostudományi Karokon bevezetésre kerülő kötelezően választható alternatív kollégium tematikáját, hogy megismertesse az orvostanhallgatókat a gyermekpszichiátriai betegségekkel. Ők célcsoportként szolgáltak a gyermekpszichiáter szakorvosképzésbe jelentkező orvosok kiválasztásához. 

Másik célja, hogy a szakorvosképzésbe bekerülő orvosok számára a  UEMS normatíváinak megfelelő szakorvos képzési programot állítson össze, és ezeket ingyenesen bocsássa a képzésben résztvevők rendelkezésére. Tankönyvet írtunk a képződő szakorvosok számára, több betegség diagnosztikus és terápiás szakmai javallatát állítottuk össze. Feladat volt továbbá, hogy megszervezze a szakorvosok kötelező folyamatos továbbképzését, és a szakterület fiatal tudományos kutatóinak képzését. A pályázat során megírt tankönyvet a Medicina Kiadó jelentette meg.   

Elnyert támogatás: 237 M Ft

·    FEFA pályázat Gyermekpszichiátria tankönyv szerkesztésére és kiadására 1995.

 

A pályázat segítségével a TEMPUS pályázat kapcsán megírt tankönyv kiadásához teremtettünk anyagi alapokat.

Elnyert támogatás: 500 000 Ft

·          

 

 

 

 

 

 

 Preventiv gyermekmentálhigiénés előadások tartása háziorvosoknak

OEP Mentálhigiénés pályázat (2000)

Elnyert támogatás 50 000 Ft

·     

TEMPUS JAP Mobility pályázat

1989-1993-ig az osztály a Glasgow és Würzburg egyetemek gyermekpszichiátriai tanszékeivel közösen 3 éves TEMPUS JAP pályázatot nyert az Európai Uniótól egy önálló GYIP egyetemi oktatási egység megteremtéséhez acélból, hogy bevezessék a gyermek és ifjúságpszichiátria tantárgyat a magyar orvostudományi egyetemeken és a magyar szakorvosképzés európai színvonalat érhessen el. Az említett két külföldi tanszékről számos oktató érkezett 1-3 hónapos időtartamra hozzánk, és több mint 12 oktató töltött 1-6 hónapot a két partner egyetem GYIP klinikáin.

Elnyert támogatás: 60 M Ft