Kérdése van gyermekével kapcsolatban? Segítünk!

Kérdés: 

Mely pszichiátriai beteg gyereknek jár emelt összegű családi pótlék?

Válasz: 

Az  5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet  itt olvasható

Betegségcsoport

Betűjel

Számjel

BNO kód

Betegség neve

Értelmi fogyatékosság: Az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.

M

 

F71.0-F73.9

Középsúlyos, súlyos mentális retardáció

Pervazív fejlődési zavarok

N

1

F84.0

Infantilis autizmus

1

F84.1

Atípusos autizmus

 

F84.2-F84.9

Egyéb pervazív zavar

Mentális és viselkedészavarok

O

 

 

 

Schizophrenia / szerű és paranoid zavarok

 

F20.0-F29

Schizophrenia

Egyéb súlyos pszichiátriai kórképek:

olyan, azegészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 188. § d) pontja szerinti súlyos pszichiátriai beteg gyermek, aki közösséget, nevelési-oktatási intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési-oktatási intézmény esetét - önmaga vagy a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat, és az állapot krónikussága miatt rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben részesül.

 

F30.0-F48.9

 

 

F90.0-F98.9

Hangulatzavarok,  neurotikus, stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek

 

 

A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkorban jelentkező zavarai


Az igazolás kiállítására jogosult szakorvosokat foglalkoztató szolgáltatók listáját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala a honlapján tájékoztatás céljából közzéteszi.
Kiállításra jogosult: gyermek és ifjúságpszichiáter szakorvos

Mit tehetek, ha a gyermekpszichiáter kezelőorvos elutasítja az emelt összegű családi pótlékra jogosultság igazolását?
Az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezheti a szakvélemény felülvizsgálatát az Országos Tisztiorvosi Hivatalnál (OTH).
Az OTH a kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri a szakmailag illetékes szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára.
A felülvizsgálatra felkért szakfelügyelő főorvos díjazás ellenében, eseti megbízási szerződés alapján végzi a felülvizsgálatot.
A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.